หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก (18 ชั่วโมง)

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

 

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกอบรม สาขา การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก (18 ชั่วโมง) ให้กับกลุ่มสตรีบ้านปวง ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน จำนวน 25 คน ในวันที่ 25 – 27 มกราคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพู


ว้นที่ข่าว : 31/01/2561