หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
นักชงมืออาชีพ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จัดฝึกอบรม หลักสูตร นักชงมืออาชีพ (18 ชั่วโมง) ให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านกาแฟ และผู้ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง จำนวน 25 คน ในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน


ว้นที่ข่าว : 31/01/2561