หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ. ลำพูน Test of National Skill Standards ช่าง เครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...

 

 

สนพ. ลำพูน Test of National Skill Standards  ช่าง เครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคปฏิบัติ (ภาคทักษะ) ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

 

ในวันที่ 24 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับแรงงานในสถานประกอบการและแรงงานทั่วไป  สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับสากล พร้อมก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และพัฒนาฝีมือของตนให้ได้มาตรฐาน ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทดสอบฯ ทั้งสิ้น จำนวน 30 คน (ชาย 30 คน)


ว้นที่ข่าว : 24/01/2561