หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เดินหน้าพัฒนาความรู้ ทักษะการบำรุงรักษาและการควบคุมรถยก

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

 

 

 

เดินหน้าพัฒนาความรู้  ทักษะการบำรุงรักษาและการควบคุมรถยก

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเปิดฝึกอบรม “การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย”ให้กับแรงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 44 คน ในวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน


ว้นที่ข่าว : 31/01/2561