หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ. ลำพูน Test of National Skill Standards (ครั้งที่ 10) ช่าง เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

 

 

สนพ. ลำพูน Test of National Skill Standards (ครั้งที่ 10) ช่าง เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคปฏิบัติ (ภาคทักษะ) ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

 

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน  สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับสากล พร้อมก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และพัฒนาฝีมือของตนให้ได้มาตรฐาน ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทดสอบฯ ทั้งสิ้น จำนวน 12 คน (ชาย 12 คน)


ว้นที่ข่าว : 28/12/2560