ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

 

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 
เลขที่ 129 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000 
โทรศัพท์  0 5352 5542 และ 0 5353 7696 - 8 โทรสาร 0 5353 7696 

Contact agency
 
Lamphun office for Skill Development
129 Moo 10, Ban Klang Subdistrict, Muang District, Lamphun 51000
Phone 0 5352 5542 and 0 5353 7696 - 8 Fax 0 5353 7696
 

 

 

ที่ตั้ง

https://goo.gl/maps/rJ51RF6Jxh12

ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้ดูแลเว็บไชต์ : นางสาวตรีภพรินทร์ ทาระศักดิ์ 

E-mail : lamphuntrainer@gmail.com

facebook  : lamphuntrainer

 
 
 
 
Contact Information
 
Webmaster: Miss Treephobpharin Tharasak
 
E-mail: lamphuntrainer@gmail.com
 
Facebook: lamphuntrainer