สพร.10 ลำปาง ดำเนินการฝึกในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ดำเนินการฝึกในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

     วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยนางยุพาภรณ์  แก้วจิตคงทอง ปลัดอำเภอเมืองลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เปิดฝึกระหว่างวันที่ 18 - 20  มิถุนายน 2561 จำนวน 1 รุ่น สาขา การทำขนมไทย ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง และฝึกระหว่างวันที่ 18 - 27 มิถุนายน 2561 จำนวน 1 รุ่น สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้า ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง และกิจกรรมการส่งเสริมและฝึกอาชีพช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 1 รุ่น ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 18 - 27 มิถุนายน 2561

  


ว้นที่ข่าว : 19/6/2561 0:04:18
ปิดหน้าจอ