สพร.10 ลำปาง ลงพื้นที่ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
...
...

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. คณะเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานลำปาง เข้าประสานงานการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต จำนวนเป้าหมาย 65 คน 8 หมู่บ้าน ณ ที่ว่าการบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


ว้นที่ข่าว : 18/6/2561 23:46:19
ปิดหน้าจอ