สพร.10 ลำปาง ดำเนินการทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
...
...
...
...
...
...

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จำนวน 20 คน  โดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน ฯ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ณ อาคารฝึกอบรมช่างไฟฟ้า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง


ว้นที่ข่าว : 17/6/2561 22:57:05
ปิดหน้าจอ