สพร. 10 ลำปาง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปางและบุคคลทั่วไป จำนวน 11 คน ทดสอบระหว่างวันที่ 9,12 มีนาคม 2561  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง


ว้นที่ข่าว : 14/3/2561 0:00:00
ปิดหน้าจอ