สพร. 10 ลำปาง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับบุคคลทั่วไป  สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย มีผู้เข้าทดสอบ จำนวน 14 คน ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2561  ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


ว้นที่ข่าว : 14/3/2561 11:16:46
ปิดหน้าจอ