หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารเผยแพร่ฝ่ายแผนงานและประเมินผล pdf คู่มือ แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 14 19/12/2562 19/12/2562 ดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสาร ptt การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นีักเรียน ฯ pdf ปฏิทินการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 44 31 15/11/2562 15/11/2562 ดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสาร ptt การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นีักเรียน ฯ folder ไฟล์เอกสาร ptt การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ฯ 13 0 15/11/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ฝ่ายแผนงานและประเมินผล folder หลักสูตรจำแนกตาม 13 กลุ่มอุตสาหกร 28 0 01/11/2562 ดาวน์โหลด
หลักสูตรตาม 13 กลุ่มอุตสาหกรรม ปี 2563 pdf หลักสูตรจำแนกตาม 13 กลุ่มอุตสาหกร 202 171 30/10/2562 30/10/2562 ดาวน์โหลด
คำสั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ pdf แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 289 257 22/08/2561 01/10/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม pdf แบบคำขอหนังสือรับรอง 621 612 23/06/2559 22/08/2561 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการ pdf ขันตอนการบริการของหน่วยงาน 245 238 23/06/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 pdf คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 6916 6904 07/08/2558 22/12/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม word2010 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 683 674 03/09/2557 29/01/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม pdf แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ 572 567 03/09/2557 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ