หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
แบบฟอร์ม pdf แบบคำขอหนังสือรับรอง 176 174 23/06/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม pdf ใบสมัครเข้ารับการทดสอบ 151 146 23/06/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม pdf ใบสมัครฝึกอบรม 2 0 23/06/2559 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการ pdf ขันตอนการบริการของหน่วยงาน 119 117 23/06/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 pdf คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 3893 3887 07/08/2558 22/12/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม word2010 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 474 471 03/09/2557 29/01/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม pdf แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ 473 472 03/09/2557 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ