หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
คำสั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ pdf แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 38 19 22/08/2561 22/08/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม pdf แบบคำขอหนังสือรับรอง 217 213 23/06/2559 22/08/2561 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการ pdf ขันตอนการบริการของหน่วยงาน 157 153 23/06/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 pdf คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 4716 4707 07/08/2558 22/12/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม word2010 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 545 539 03/09/2557 29/01/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม pdf แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ 503 501 03/09/2557 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ