หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นางสาวสุนันทา
นามสกุล :: จิตติวัฒน์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 1 กรกฎาคม 2559
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 8 กันยายน 2557
ย้อนกลับ