หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายวิโรจน์
นามสกุล :: ริยาพันธ
ตำแหน่ง :: นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 18 พฤศจิกายน 2557
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 30 กันยายน 2557
ย้อนกลับ