ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายบุรินทร์ - ตระกูลคู 8 มกราคม 2544 - ปัจจุบัน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ท.ประมวล - สุขสถิตย์ 5 เมษายน 2545 - ปัจจุบัน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นายจำนงค์ - คงจริง 1 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นายอิลหยัต - คชสวัสดิ์ 30 มกราคม 2549 - ปัจจุบัน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นางสมพร - ขำต้นวงษ์ 9 พฤศจิกายน 2552 - ปัจจุบัน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นายจักรรัตน์ - นิวาศะบุตร 2 กรกฎาคม 2555 - ปัจจุบัน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นายชาญวิทย์ - กองทอง 29 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นายวิโรจน์ - ริยาพันธ 18 พฤศจิกายน 2557 - 30 กันยายน 2557 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุนันทา - จิตติวัฒน์ 1 กรกฎาคม 2559 - 8 กันยายน 2557 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่
 


รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ