ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฝีมือ (ฉบับที่ 9)
ว้นที่ข่าว : 24/06/2563
โครงการสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดและสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกระบี่
ว้นที่ข่าว : 22/06/2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2563
ว้นที่ข่าว : 16/06/2563
เว็ปไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 04/06/2563
วารสาร DSD News ปีที่ 8 ฉบับที่ 38
ว้นที่ข่าว : 19/05/2563
เปิดรับสมัคร ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์, ช่างประปา/สุขภัณฑ์ เข้าเป็นผู้ให้บริการผ่าน application "รวมช่าง" ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 18/05/2563
ให้บริการออก สมุดประจำตัว ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 18/05/2563
สรุปรายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ฝึกอบรมตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หลักสูตร 90 และ 120 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 14/05/2563
สรุปรายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ฝึกอบรมตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หลักสูตร 18 และ 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 14/05/2563
เปิดรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ฝึกอบรมอาชีพ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19
ว้นที่ข่าว : 01/05/2563
ชาวกระบี่ร่วมใจต้านภัยโควิด - 19
ว้นที่ข่าว : 03/04/2563
มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน จากผลกระทบไวรัสโคโร่า (Covid-19)
ว้นที่ข่าว : 03/04/2563
แอปพลิเคชั่น "รวมช่าง"
ว้นที่ข่าว : 18/03/2563
รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 10/03/2563
คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
ว้นที่ข่าว : 10/03/2563
ปฏิทินกิจกรรมส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563
ว้นที่ข่าว : 10/03/2563
กิจกรรมสำคัญประจำเดือนมีนาคม 2563
ว้นที่ข่าว : 25/02/2563
โครงการความร่วมมือ ทีซีที กรุ๊ป โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 24/02/2563
เชิญนวดฝ่าเท้าเพื่อสุภาพ
ว้นที่ข่าว : 20/02/2563
ปฏิทินกิจกรรมส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ว้นที่ข่าว : 14/02/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 93 รายการ