หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > กำหนดการยื่นเอกสารประเมินรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 
หัวข้อเรื่อง กำหนดการยื่นเอกสารประเมินรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวน ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่มีความประสงค์จะยื่นขอประเมินความรู้ความสามารถ สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอประเมินรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารฝึกอบรมชั้น 1 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ สอบถามข้อมูลเพ่ิ่มเติม โทร 0 7562 3781  ต่อ 120

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
1 สิงหาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
5 สิงหาคม 2559