หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรม e-services
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรม e-services
รายละเอียด

ศุูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดฝึกอบรมการยื่นรับรองหลักสุูตรของสถานประกอบกิจการผ่านระบบ e-serviecs จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน หว่างวันที่ 19- 21 เมษายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โทร 0 7562 3781

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
19 เมษายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
21 เมษายน 2559