หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1
 
หัวข้อเรื่อง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ สอบถามรายละเอียดติดต่อ โทร 0 7562 3781 ต่อ 120

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
24 มีนาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
24 มีนาคม 2559