หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรม ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรม ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
รายละเอียด

ศพจ.กระบี่ จัดฝึกอบรมช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระหว่างวันที่ 21 -23 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โทร 07562 3781 ต่อ 120

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
21 มีนาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
23 มีนาคม 2559