หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ


ว้นที่ข่าว : 18/02/2558