หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.กระบี่จัดตั้งศูนย์ช่างชุมชนเทิดไท์องค์ราชันเพิ่มเป็น 10 แห่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อมอบป้ายศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ณ อบต.ห้วยยูง ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และเยี่ยมการฝึกอาชีพเสริม ให้แก่กลุ่มคนทำงานนอกระบบและผู้มีรายได้น้อย จำนวน 2 สาขา ได้แก่  สาขาการทำขนมไทย และสาขาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รวมจำนวน 40 คน โดยมีนายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังมี นางอารี เดชะวันโต ผอ.สถาบันฯ ภูเก็ต และนางกิติมา ศิริประธาน ผอ.สนพ.ตรัง นายอำเภอเหนือคลอง  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูงร่วมในพิธีมอบป้ายและเยี่ยมชมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ออกให้บริการประชาชน ได้แก่ ร้านนวดยายโสให้บริการนวด โรงเรียนเสริมสวยเสริมสยาม ให้บริการตัดผมฟรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ให้บริการเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องและตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ฟรี ในกิจกรรมครั้งนี้ 


ว้นที่ข่าว : 16/11/2560