หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
"สนพ.กระบี่ เร่งพัฒนาวิทยากรพัฒนาฝีมือแรงงานสู่การพัฒนาฝีมือแรงงานเชิงคุณภาพรองรับไทยแลนด์ 4.0"

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...
         เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2560 นายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสอนงาน และเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อบทบาทและคุณสมบัติของวิทยากร การวิเคราะห์งานเพื่อสอน ให้กับวิทยากรพิเศษและเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่สอน และผู้สนใจที่ต้องการเป็นวิทยากร จำนวน 47คน โดยดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่  เป้าหมายเพื่อสร้างทีมวิทยากรพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงานให้กับสถานประกิบกิจการ เพื่อให้สถานประกอบกิจการสอนงานให้กับพนักงานของตนเอง และสามารถจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมตาม พรบ.ส่งเสริมฯได้ถูกต้อง

ว้นที่ข่าว : 13/07/2560