หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กระบี่ เร่งฝึกอาชีพให้กับผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

"สนพ.กระบี่ เร่งฝึกอาชีพให้กับผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
    วันที่ 12 มิถุนายน 2560  นายวาริน สองเมือง ผอ.สนพ.กระบี่ มอบหมายให้ น.ส.ภูมิกา สุขเนียม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน เปิดฝึกอาชีพโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด  เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยมีทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสในอนาคต จำนวน 4 กลุ่ม ได่แก่
1. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ดำเนินการระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2560 ณ มัสยิดนูรุลฟาตะฮ์ ม.2 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เข้าฝึก จำนวน 20 คน 
2. ช่างก่ออิฐฉาบปูน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2560  ณ วัดนิคมวราราม ม.6 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ฝึกให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จำนวน 20 คน 
3. ช่างปูกระเบื้อง ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2560  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโคกเจียก ม.8 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ฝึกให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จำนวน 20 คน โดยมีนายไพรัช สิงห์บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม
4. ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2560  ณ โรงเรียนบ้านนาปง  ม.5 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ฝึกให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จำนวน 20 คน
    รวมผู้เข้าฝึก จำนวน 100 คน และได้ดำเนินการฝึกไปแล้วก่อนหน้านี้จำนวน 6 รุ่น รวม 220 คน โดยสนพ.กระบี่ได้รับเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 300 คน ยังต้องดำเนินการอีก 80 คน โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน 2560

ว้นที่ข่าว : 13/06/2560