หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กระบี่ เปิดฝึกอบรมสาขาการทำดอกไม้จันทร์ (ดอกดารารัตน์)

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...

โครงการดอกไม้จันทร์ "รวมใจภักดิ์ รักในหลวง" สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และกลุ่มสตรีกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ดำเนินการฝึกอบรมสาขาการทำดอกไม้จันทร์ (ดอกดารารัตน์)  จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
1. เปิดฝึกอบรม สาขาการทำดอกไม้จันทร์ (ดอกดารารัตน์) ระยะเวลาฝึก 24 ชม. ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2560 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 29 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง โดยนายวาริน  สองเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม
2. เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำดอกไม้จันทร์ (ดอกดารารัตน์) ระยะเวลาฝึก 18 ชม. ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.5 บ้านบางเจริญ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ให้กับกลุ่มสตรีกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาเหนือ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน โดยนายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ได้มอบหมายให้ นางสาวภูมิกา  สุขเนียม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน เปิดฝึกอบรมดังกล่าว


ว้นที่ข่าว : 23/05/2560