หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กระบี่ เปิดฝึกอบรมสาขาการนวดไทยประคบ

สนพ.กระบี่ เปิดฝึกอบรมสาขาการนวดไทยประคบ

...
...
...
...
...
นวดแผนไทย เป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย ปัจจุบันนี้ การนวดแผนไทยก็เป็นที่รู้จักของทั่วโลกแล้ว แต่ทว่าก็ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการที่จะมีการเปิดประชาคมอาเซียน การที่จะนำการนวดไทย ออกไปสู่อาเซียนและทั่วโลกนั้น จะต้องมีมาตรฐาน กฎกติกา ให้เป็นแนวทางว่าการนวดแผนโบราณ เป็นภูมิปัญญาของไทย ถ้าไม่อย่างนั้นจะมีเสียงตามมาที่ไม่ดี จะออกไปในทางด้านลบ การประคบสมุนไพร เป็นวิธีการบำบัดรักษาของการแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถนำไปใช้ควบคู่กับการนวดไทย โดยการประคบหลังจากการนวดไทย ประโยชน์ของการประคบสมุนไพร บรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือบริเวณข้อต่อต่างๆ ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ช่วยกระตุ้นหรือเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ช่วยให้เนื้อเยื่อพังผืดคลายตัว ลดการติดขัดของข้อต่อบริเวณที่ประคบ
 
เพื่อยกระดับมาตรฐานของพนักงานนวดไทยในจังหวัดกระบี่ ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อในในอาชีพ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การนวดไทยประคบ จำนวน 60 ชั่วโมง ให้กับพนักงานนวดไทย ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 4 – 13 พฤษภาคม 2560   ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ โดยผู้เข้ารับการฝึกจะได้เรียนรู้สรรพคุณสมุนไพรที่ใช้ในการทำลูกประคบ และฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทยด้วยลูกประคบ มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน

ว้นที่ข่าว : 09/05/2560