หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานลงพื้นที่ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.)  กล่าวว่า จากการเริ่มดำเนินโครงการ “แรงงานติดดาว” ตั้งแต่ต้นปี 2560 ซึ่งมีการติดดาวแล้วกว่า 10,000 คนทั่วประเทศ  ล่าสุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะมีการติดดาวให้กับแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพร้อมกันทั่วประเทศ เป้าหมายอีกกว่า 10,000 คน ในครึ่งปีหลัง โดยโครงการงานแรงงานติดดาวเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ กพร.ต้องการยกระดับฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากลและส่งเสริมให้กลุ่มแรงงานเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้นพร้อมรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานโดยไม่ยึดโยงกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งปัจจุบันประกาศแล้ว 67 สาขา อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานต่ำสุดอยู่ที่วันละ 340 บาท ช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับหนึ่ง และสูงสุดอยู่ที่วันละ 815 บาท ในสาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก ระดับสอง พร้อมเตรียมเสนอคณะกรรมการค่าจัางประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพิ่มเป็น100 สาขา

นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและติดดาวให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก(หัตถบำบัด และสาขาพนักงานนวดแผนไทย ระดับ 1 จำนวน 41 คน ได้รับอัตราค่าจัางตามมาตรฐานวันละ ไม่น้อยกว่า 400-490 บาทต่อวันและระดับสอง จำนวน 4 คน รับอัตราค่าจัางตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า 580-650 บาท ตามแต่ละสาขา ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบในระดับสอง จะได้รับการติดดาว”สองดาว” โดยจังหวัดกระบี้เป็นจังหวัดแรกที่มีการติดดาว สองดาว ทั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกศิริชัย ดิษฐกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการยกระดับมาตรฐานฝีมือ

จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัด จากสถิติของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศจังหวัดกระบี่พ.ศ. 2552 ถึง 2558 พบว่าในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ถึง 1,820,702 คน และในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดจำนวน 1,907,235 คน ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น อีกทั้งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ารับบริการนวดแผนไทยและนวดสปา เพื่อผ่อนคลายความเมื้อยล้าจากการเดินทางท่องเที่ยว จึงทำให้ผู้ประกอบอาชีพด้านดังกล่าวมีรายได้ค่อนข้างสูง   และสถานประกอบกิจการมีความต้องการแรงงานในด้านดังกล่าวเป็นจำนวนมาก แรงงานกลุ่มนี่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านภาษาด้วย สำหรับในปี 60 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่มีเป้าหมายดำเนินการด้านการท่องเที่ยวจำนวน 1,040 คน ดำเนินการแล้วจำนวน 872 คน ทั้งนี้มีเป้าหมายรวมในการพัฒนาแรงงานในพื้นที่ของจังหวัดจำนวนทั้งสิ้น 7,844 คน ดำเนินการแล้ว 8,895 คน

การติดดาวให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในวันที่ 30 เมษายน 2560 นอกจากเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่แรงงานแล้ว ยังเป็นเครื่องการันตีว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการติดดาวจำนวนสองดาวทั้งสิ้นสี่คน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มแรงงานเหล่านี้ให้ความสนใจในการยกระดับมาตรฐานฝีมือเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและนักท่องเที่ยว นายธีรพลกล่าว  

เครดิต มติชนออนไลน์ http://www.matichon.co.th/news/545572


ว้นที่ข่าว : 01/05/2560