หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 5- 6 กรกฎาคม 2559  โดยมีผู้เข้าทดสอบจำนวน 35 คน จากภาคท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน แปรรูปไม้ยางพารา และช่างไฟฟ้ารับเหมาทั่วไป เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การประเมินความรู้ความสามารถ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอีกด้วย


ว้นที่ข่าว : 06/07/2559