หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.กระบี่ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าในอาคาร

13 มิถุนายน 2559 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1  เป็นรุ่นที่  10 โดยมีผู้เข้าทดสอบ จำนวน 36 คน จากภาคธุรกิจท่องเที่ยว อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่


ว้นที่ข่าว : 13/06/2559