หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.กระบี่ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าในอาคาร  และทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 22 -24 เมษายน 2559 ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินความรู้ ความสามารถ ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม


ว้นที่ข่าว : 25/04/2559