หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่


นายวาริน สองเมือง
ชื่อ - นามสกุล : นายวาริน สองเมือง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่

วัน/เดือน/ปีเกิด : -

ประวัติการศึกษา

-ประวัติการทำงาน

 

 

 

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-