ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่

245 หมู่่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 80111

โทรศัพท์ 0 7562 3781 - 2 โทรสาร 07 5611 626

Email : Krabidsd@hotmail.com Admin นายสันต์ สอิ้งทอง