ข่าวประชาสัมพันธ์


 
หัวข้อข่าว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เปิดฝึกอบรมการออกแบบระบบควบคุมนิวเมติกส์
ว้นที่ข่าว : 24/02/2563
งบทดลองรายเดือนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2563
ว้นที่ข่าว : 14/02/2563
สพร.6 ขอนแก่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 29/01/2563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ปีงบประมาณ 2563
ว้นที่ข่าว : 27/01/2563
สพร.6 ขอนแก่น มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 21/01/2563
งบทดลองรายเดือนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประจำเดือนธันวาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดขอนแก่น จัดประชุม เพื่อให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการมีความสอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนในพื้นที่จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ว้นที่ข่าว : 19/12/2562
งบทดลองรายเดือนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ว้นที่ข่าว : 19/12/2562
งบทดลองรายเดือนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 07/11/2562
สพร. 6 ขอนแก่น ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฯ
ว้นที่ข่าว : 05/09/2562
สพร.6 ขอนแก่น พร้อมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติฯ
ว้นที่ข่าว : 31/07/2562
สพร.6 ขอนแก่น จัดกิจกกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ
ว้นที่ข่าว : 26/06/2562
ปิดหน้าจอ