สพร.6 ขอนแก่น มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (มาตรา 29 วรรค 2)
...
...
...

สพร. 6 ขอนแก่น  มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ

วันนี้ (12 ก.ค.61 เวลา 10.00 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอำนวยการ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น (สพร.6 ขอนแก่น)  นายกิตติภพ  แสงฤทธิ์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (มาตรา 29 วรรค 2) ให้แก่ผู้บริหารสถานประกอบกิจการ/ผู้แทน  จำนวน 21 แห่ง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  191,800 บาท

 


ว้นที่ข่าว : 12/7/2561 13:48:28
ปิดหน้าจอ