งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8
...
...
...
...
...
...

วันที่ 26 เมษายน 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๘  ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ และสนับสนุนให้คนพิการได้มีการพัฒนาฝีมือให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคมสามารถก้าวเข้าสู่การทำงานที่มั่นคงได้ ณ อาคาร ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี การแข่งขันฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น  ได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ จัดส่งผู้พิการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๘  จำนวน ๒๕ คน  เข้าแข่งขันใน ๒๐ สาขา ได้แก่ สาขาระบายสีบนผ้าไหม สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขาสานตะกร้า สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาออกแบบเว็บเพจ สาขาถักโครเชต์ สาขาวาดภาพระบายสี สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเย็บปักถักร้อย สาขาประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา  สาขาออกแบบคาแรคเตอร์ สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ สาขาออกแบบโปสเตอร์ สาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด และสาขาถักนิตติ้ง  ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศระดับเหรียญทองจะได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท  เหรียญเงิน ๑๕,,๐๐๐ บาท เหรียญทองแดง ๙,๐๐๐ บาท  และรางวัลชมเชย ๓,๐๐๐ บาท


ว้นที่ข่าว : 1/5/2560 10:38:39
ปิดหน้าจอ