เข้าเยี่ยมและหารือแนวทางการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น นำโดยนายกิตติภพ แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมและหารือแนวทางการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การยื่นรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ การรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสรี จำกัด ซึ่งสถานประกอบกิจการแห่งนี้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตขวดแก้ว มีพนักงาน 360 คน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560


ว้นที่ข่าว : 4/4/2560 15:04:32
ปิดหน้าจอ