ฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานรองรับเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Clusters และ New Engine of Growth
...
...
...
...
...

วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ได้บูรณาการกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานรองรับเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Clusters และ New Engine of Growth หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ "สาขาการขับขี่อย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงาน " ให้กับพนักงานขับรถบรรทุกของสถานประกอบการทั่วประเทศ จำนวน 17 คน ณ โรงเรียนสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ บายพาสขอนแก่น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรภาคขนส่งให้มีความรู้และทักษะด้านการขับขี่รถบรรทุกอย่างประหยัด พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักในการลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง และเป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในการทำงาน ตามนโยบายปี 2560 ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งในการฝึกดังกล่าว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น นายกิตติภพ แสงฤทธิ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและปิดการฝึกอบรม


ว้นที่ข่าว : 4/4/2560 15:01:29
ปิดหน้าจอ