ประกาศ

...ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร...  เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมเข้ารับการประเมินเพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม. 0 4346 8234-35 ต่อ 522, 524