มาตรการ/กลไก ในการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
มาตรการ/กลไก ในการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกอบด้วย
1.ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.คำสั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ที่ 199/2561 เรื่อง นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ :: 487_File_ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อต้านการรับสินบน และคำสั่งนโยบาย สนพ.กพ._24092561105946_.pdf ดาวน์โหลด