ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 
ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
รอบ 6 เดือน

ไฟล์แนบ :: 487_File_ผลการดำเนินรอบ 6 เดือน_06062559145453_.pdf ดาวน์โหลด