สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
นายสถิต - ชัยมงคล
-
เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศในบ้านและการพาณชย์ขนาดเล็ก จบฝึกปี 2548
นายขุนแสน - ยืนยง
-
เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ จำนวน 980 ชั่วโมง จบฝึกปี พ.ศ.2556
น.ส.ปรานอม - โยชนะ
-
เตรียมเข้าทำงาน สาขา พนักงานนวดแผนไทย จบฝึกปี พ.ศ.2554
น.ส.กัญญาลักษณ์ - ขันทอง
-
เตรียมเข้าทำงาน สาขา พนักงานนวดแผนไทย จบฝึกปี พ.ศ.2554
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ