หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารอื่นๆ word หนังสือรับรองการทำงาน แบบผู้ใหญ่บ้านรับรอง 196 161 04/04/2560 ดาวน์โหลด
คู่มือเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์: สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ภาคความรู้) 2352 2076 04/11/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์: สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ภาคความรู้) 480 387 04/11/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf คู่มือเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 372 289 04/11/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf คู่มือเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 312 251 04/11/2559 ดาวน์โหลด
การรับรองความรู้ความสามารถ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 pdf แบบคำขอมีสมุดประจำตัวและบันทึกข้อมูลในสมุดประจำตัว (คร.๔) 127 120 16/09/2559 ดาวน์โหลด
การรับรองความรู้ความสามารถ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 pdf แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 186 179 16/09/2559 ดาวน์โหลด
การรับรองความรู้ความสามารถ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 pdf แบบฟอร์ม คร. 1075 1069 08/08/2559 08/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารอื่นๆ pdf 4 หลักสูตร ตามโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ 373 369 05/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารอื่นๆ pdf รวมชื่อภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหน่วยงานและตำแหน่งบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 816 808 11/07/2559 ดาวน์โหลด
การรับรองความรู้ความสามารถ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 jpeg ขั้นตอนการขอเข้ารับการประเมินฯ 88 85 11/07/2559 11/07/2559 ดาวน์โหลด
การรับรองความรู้ความสามารถ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 jpg แผ่นพับการรับรองความรู้ความสามารถ 266 255 11/07/2559 11/07/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 46 รายการ