ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายพจนารถ - อรุณสิริศักดิ์ 27 เมษายน 2541 - 4 ตุลาคม 2542 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
นายสุรพล - ผู่ไชยเมือง 5 ตุลาคม 2542 - 28 พฤศจิกายน 2547 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
นายสิทธิชัย - สิทธิจำลอง 29 พฤศจิกายน 2547 - 29 มกราคม 2549 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
นายชาครีย์ - สุพรรณสิงห์ 30 มกราคม 2549 - 30 กันยายน 2553 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
นายเฉลิมพงษ์ - บุญรอด 29 ตุลาคม 2553 - 7 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
นางสาวอาภากร - ว่องเขตกร 8 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงพชร
นางสาวศิริธร - เลาหะวิไลย 5 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
นายสุนทร - แก้ววิฬา 14 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
 


รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ