ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ว้นที่ข่าว : 19/10/2560
ประกาศ ศพจ.กพ. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังอาคารโรงฝึกงานและปฏิบัติงานช่างฯ
ว้นที่ข่าว : 14/10/2559
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเนอราคา
ว้นที่ข่าว : 16/09/2559
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ว้นที่ข่าว : 12/09/2559
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560
ว้นที่ข่าว : 06/09/2559
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
ว้นที่ข่าว : 06/09/2559
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
ว้นที่ข่าว : 06/09/2559
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซ๊ แบบดับเบิ้ล จำนวน 1 คัน
ว้นที่ข่าว : 02/09/2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
ว้นที่ข่าว : 07/06/2559
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง หาผู้รับจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
ว้นที่ข่าว : 14/03/2559
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 17/09/2558
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 17/09/2558
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 17/09/2558
รายการที่ 1 - 13 จากทั้งหมด 13 รายการ