ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สำนักงาพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เปิดการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
ว้นที่ข่าว : 10/05/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 03/04/2561
ปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้จบการฝึกอบรม
ว้นที่ข่าว : 23/03/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เปิดการฝึกอบรมเทคนิคการสอนงาน
ว้นที่ข่าว : 05/03/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เปิดการฝึกอบรมภาษาเกาหลีพื้นฐาน ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 05/03/2561
ปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม
ว้นที่ข่าว : 03/03/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร จัดฝึกอบรม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 22/02/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรจัดฝึกอบรมสาขาหลักการเป็นหัวหน้างาน
ว้นที่ข่าว : 22/02/2561
สนพ.กำแพงเพชร ให้ความรู้แก่บริกร เพื่อการบริการที่ประทับใจ
ว้นที่ข่าว : 02/02/2561
สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมยกระดับ เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมการทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
สนพ.กำแพงเพชรร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร เปิดฝึกอบรม การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 16/01/2561
สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรม การทำไม้กวาด
ว้นที่ข่าว : 16/01/2561
สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรม การทำหัตถกรรมจักสาน
ว้นที่ข่าว : 25/12/2560
สนพ.กำแพงเพชรฝึกอบรมยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐาน
ว้นที่ข่าว : 25/12/2560
สนพ.กพ. ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง
ว้นที่ข่าว : 20/12/2560
สนพ.กพ. เตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับแรงงานไทย ก่อนไปทำงานต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 19/12/2560
สนพ.กพ. จัดฝึกอบรม เทคนิคการใช้และบำรุงรักษารถตัก รถยกในงานอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 15/12/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 94 รายการ