หน้าแรก > ประวัติหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ประวัติหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
 

 

ประวัติหน่วยงาน 

 
 
   

         ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2541 โดยเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2543 สถานที่ตั้ง ณ เลขที่ 279 หมู่ที่ 7 บ้านศรีโยธิน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร บนเนื้อที่ 50 ไร่ มีอาคารและโรงฝึกงาน จำนวน 10 อาคาร

 

 

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
    เลขที่ 279 หมู่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 
สนง. : 055-705071
เบอร์โทรสาร 
สนง. 055-705215

 

ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     จ่าสิบเอกหนึ่ง ทองนึก เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
อีเมล์ : kppskill@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ สนง. : 055-705071
เบอร์โทรสาร สนง. : 055-705215