หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > การประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 11
 
หัวข้อเรื่อง การประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 11
รายละเอียด

รอบเช้า 09.00-12.00 น. จำนวน 10 คน
รอบบ่าย 13.00-16.00 น. จำนวน 10 คน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
13 กันยายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
13 กันยายน 2559