หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
รับสมัครเข้าฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวฝึกอบรม

...
...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครเข้าฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563


ว้นที่ข่าว : 11/12/2562