หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
...
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ของสำนักงานพัฒนาฝ(มือแรงงานกำแพงเพชร จำนวน 267 รายการ

ว้นที่ข่าว : 06/12/2562