หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กำแพงเพชร ให้ความรู้แก่บริกร เพื่อการบริการที่ประทับใจ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 หลักสูตรยกระดับ สาขา การสร้างการบริการที่ประทับใจ (18 ชั่วโมง) ให้กับพนักงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค้งวิไลไทยเสรี เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการ การพัฒนาคุณภาพงานบริการ และเทคนิคการต้อนรับ เพื่อการบริการที่ประทับใจมากยิ่งขึ้น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค้งวิไลไทยเสรี อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร


ว้นที่ข่าว : 02/02/2561